Installationer

Värnamo Missionskyrka
Nässjö Missionskyrka
Nässjö Frälsningsarmén
Jönköping Immanuelskyrkan
Ljungby Betelkyrkan
Bor Missionskyrka
Hovslätt Pingstkyrka
Huskvarna KP Trygghetsboende
Forserum Centrumkyrkan
Tenhult Allianskyrka
Hok Brokyrkan
Göteborg Chalmers Veras Taberg Missionskyrka