Installationer

Värnamo Missionskyrka
Nässjö Missionskyrka
Nässjö Frälsningsarmén
Jönköping Immanuelskyrkan
Ljungby Betelkyrkan
Bor Missionskyrka
Hovslätt Pingstkyrka
Huskvarna KP Trygghetsboende
Forserum Centrumkyrkan
Tenhult Allianskyrka
Hok Brokyrkan
Göteborg Chalmers Veras
Halmstad Pingstkyrka
Taberg Missionskyrka